Taking too long? Close loading screen.

Wsparcie ekonomii społecznej

Wsparcie ekonomii społecznej

Wsparcie ekonomii społecznej

  • Wsparcie ekonomii społecznej

System wsparcia ekonomii społecznej obejmuje trzy główne płaszczyzny.

Pierwsza z nich to sfera koordynacji polityk krajowych i regionalnych. Tutaj główną rolę pełni Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Poza odpowiednim ulokowaniem problematyki w krajowych dokumentach strategicznych i programowych, zawiera on również wsparcie i koordynację działań prowadzonych na szczeblu regionalnym. Wsparciem dla MRPiPS w tym zakresie jest Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej, w którym reprezentowani są przedstawiciele sektora ekonomii społecznej, urzędów centralnych, administracji samorządowej, partnerów społecznych, instytucji finansowych i świata nauki. Samorządy wojewódzkie odpowiedzialne za koordynację ekonomii społecznej w regionach wspierane są natomiast przez Regionalne Komitety Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Źródło:Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Zapraszamy do współpracy!
Nasz adres:
Baltic Business Media
Kraków, ul. Wadowicka 12/151
30-415 Kraków
e-mail: office@balticbusinessmedia.eu
Tel:+48 570 464 329
Zapraszamy na www.balticbusinessmedia.eu
https://www.facebook.com/BBMedia2018/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Enter your keyword