Taking too long? Close loading screen.

Reintegracja i zatrudnienie w ekonomii społecznej

Reintegracja i zatrudnienie w ekonomii społecznej

Reintegracja i zatrudnienie w ekonomii społecznej

Reintegracja i zatrudnienie w ekonomii społecznej

Reintegracyjny charakter ekonomii społecznej polega na tworzeniu odpowiednich warunków dla osób, które z różnych przyczyn nie mogły w pełni uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym. To jednak nie tylko tworzenie miejsc pracy dopasowanych do indywidualnych potrzeb, ale też podmiotowe podejście do pracowników, włączanie ich w procesy decyzyjne, a także odbudowa ich zdolności do odgrywania różnych ról społecznych.

Najwyraźniej reintegracyjny i prozatrudnieniowy charakter ekonomii społecznej widać w grupie podmiotów korzystających ze wsparcia związanego z zatrudnianiem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, np. osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, ubogich, opuszczających pieczę zastępczą. Na szczególną uwagę zasługują tu przedsiębiorstwa społeczne.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Chcemy przypomnieć, że takim właśnie przedsiębiorstwem działającym przeciwko wykluczeniu społecznemu jest Baltic Business Media, które zatrudnia m.in osoby niepełnosprawne.

Współpracujemy z licznymi organizacjami ekonomii społecznej, stowarzyszeniami, podmiotami administracji publicznej i samorządowej. Baltic Business Media to przedsiębiorstwo społeczne stanowiące “wisienkę na torcie” ponad 15 lat doświadczeń w networkingu, promocji i marketingu założycieli spółki.

Zapraszamy do współpracy!

Nasz adres:

Baltic Business Media

Kraków, ul. Wadowicka 12/151

30-415 Kraków

e-mail: office@balticbusinessmedia.eu

Tel:+48 570 464 329

Zapraszamy na www.balticbusinessmedia.eu

https://www.facebook.com/BBMedia2018/

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Enter your keyword