Taking too long? Close loading screen.

Rada Ministrów przyjęła Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

Rada Ministrów przyjęła Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

Rada Ministrów przyjęła Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

  1. Rada Ministrów przyjęła Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

Działania przewidziane w KPRES ujęto w czterech obszarach tematycznych.

Solidarna wspólnota lokalna. Obszar ten dotyczy współpracy podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną, a w szczególności samorządową. Przewidziane w nim działania pozwolą zmienić zasady współpracy między samorządem a podmiotami ekonomii społecznej tak, aby mieszkańcy wspólnot samorządowych mieli dostęp do lepiej zaplanowanych i dopasowanych do indywidualnych potrzeb usług społecznych, świadczonych w szczególności przez podmioty działające lokalnie.

Solidarny rynek pracy. W tym obszarze zebrane zostały działania dotyczące reintegracji społecznej i zawodowej realizowanej przez różne podmioty ekonomii społecznej (np.: CIS, KIS, WTZ, ZAZ przedsiębiorstwa społeczne). Określone zostały również warunki niezbędne do uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego oraz najważniejsze instrumenty wsparcia zatrudnienia w tych podmiotach. Wszystkie te działania przyczynią się do zwiększenia szans na pracę i pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym dla osób w szczególnej sytuacji życiowej (np. bezrobotnych, niepełnosprawnych, ubogich).

Konkurencyjna przedsiębiorczość społeczna. Obszar ten obejmuje działania, dzięki którym podmioty ekonomii społecznej będą mogły efektywniej konkurować z innymi przedsiębiorcami i wzmacniać swoją samodzielność. Dzięki temu bardziej stabilne będą miejsca pracy tworzone w tych podmiotach. W KPRES przewidziano m.in. dedykowane dla podmiotów ekonomii społecznej wsparcie doradcze, pożyczki,  a także działania wspierające powstawanie sieci i partnerstw.

Solidarne społeczeństwo. W tym obszarze znalazły się działania edukacyjne i promujące ekonomię społeczną. Będą one skierowane w szczególności do osób młodych. Ponadto przewidziano także upowszechnianie wiedzy o ekonomii społecznej wśród przedstawicieli władz publicznych.

Więcej na stronie

https://www.es.malopolska.pl/aktualnosci/article/rada-ministrow-przyje/

Zapraszamy do współpracy!

Nasz adres:

Baltic Business Media

Kraków, ul. Wadowicka 12/151

30-415 Kraków

e-mail: office@balticbusinessmedia.eu

Tel:+48 570 464 329

Zapraszamy na www.balticbusinessmedia.eu

https://www.facebook.com/BBMedia2018/

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Enter your keyword