Taking too long? Close loading screen.

Podmioty ekonomii społecznej

Podmioty ekonomii społecznej

Podmioty ekonomii społecznej

Podmioty ekonomii społecznej

Czym są PES-y?

To po prostu podmioty ekonomii społecznej, za które uznaje się wiele różnych typów i form działalności mieszczących się zarówno w sektorze spółdzielczym, jak i sektorze pozarządowym. To np. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółdzielnie pracy, podmioty kościelne czy koła gospodyń wiejskich. Do grona PES zalicza się także jednostki odgrywające ważną rolę w reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, czyli m.in. warsztaty terapii zajęciowej, centa i kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i zakłady pracy chronionej.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2016 r. sektor ekonomii społecznej tworzyło w Polsce ok. 94 tys. podmiotów zatrudniających ponad 340 tys. pracowników.

Przypominamy, że Baltic Business Media to nietypowa agencja marketingowa – jesteśmy NON-PROFIT – nie działamy dla zysku. Pracujemy po to, żeby górkę przeznaczyć na rozwój i pomoc potrzebującym. W naszym zespole pracuje już dziś pięć osób niepełnosprawnych, które wnoszą swój bezcenny wkład w usługi realizowane dla Was.

Zapraszamy do współpracy!

Nasz adres:

Baltic Business Media

Kraków, ul. Wadowicka 12/151

30-415 Kraków

e-mail: office@balticbusinessmedia.eu

Tel:+48 570 464 329

Zapraszamy na www.balticbusinessmedia.eu

https://www.facebook.com/BBMedia2018/

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Enter your keyword