Taking too long? Close loading screen.

I EDYCJA KONFERENCJI DEFENCE

I EDYCJA KONFERENCJI DEFENCE

I EDYCJA KONFERENCJI DEFENCE

23 listopada w  Krakowie odbyła się Konferencja „Obronność, przemysł, innowacje-nowe polityki Unii Europejskiej”. Uczestniczyli w niej eksperci do spraw obronności, przedstawiciele polskich ministerstw i Komisji Europejskiej, akademicy, reprezentanci firm związanych z sektorem obronnym. Organizatorem było Międzynarodowe Stowarzyszenie Europa-Północ-Wchód, zaś Balitic Business Media Non Profit Sp.z o.o. była współorganizatorem tego wydarzenia.
Cele tej konferencji opisuje list, który do uczestników skierowała Pani Elżbieta Bieńkowska, Komisarz Unii Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego i Przemysłu. Czytamy w nim, m.in. „Jeśli spojrzymy na ostatnie dwa lata, nie ulega wątpliwości, że były one przełomowe dla Europy i dla europejskiego przemysłu obronnego. (…) Europejski Fundusz Obronny, wraz z innymi inicjatywami podjętymi w ostatnich miesiącach przez Państwa Członkowskie, tworzy podwaliny pod nową politykę obronną Unii Europejskiej. Naszym celem jest stworzenie konkurencyjnego, wydajnego i innowacyjnego przemysłu obronnego zdolnego zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom Europy. Kluczem do osiągnięcia tego założenia jest wspieranie współpracy między podmiotami ze wszystkich państw Unii, szukanie synergii i korzystanie z możliwości które oferuje wspólny rynek.” W panelach wystąpili następujący eksperci: pan Janusz Onyszkiewicz- minister obrony narodowej w latach 1992-1993 i 1997-2000; dr Krzysztof Janik- minister spraw wewnętrznych w latach 2001-2004; gen. (r) prof. Mieczysław Bieniek- Polak, który doszedł do najwyższego stanowiska w NATO; pani Joanna Janiszewska-Osica- naczelnik wydziału w Departamencie Polityki Bezpieczeństwa MSZ; pan Maciej Szymański- DG GROW Komisji Europejskiej; pani Aleksandra Borowicz z Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON; pan Zbigniew Skrzyński- główny specjalista w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii; dr Michał Wierciński- Dyrektor Biura Technologii Kosmicznych i Satelitarnych PGZ S.A.;  gen. bryg. (r) Jerzy Gut– były dowódca GROM i Wojsk Specjalnych; pan Jan Grabowski- dyrektor MBDA Missile Systems w Polsce; pan Krzysztof Krystowski- Vice President Leonardo Company; pan Paul Ancieux- Komisja Europejska; pan Krzysztof Łada- który odpowiada za programy-projekty obronności i bezpieczeństwo w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. W czasie konferencji po raz pierwszy w Polsce zaprezentowana została broszura informacyjna, wydana przez Komisję Europejską „ Możliwości dla MŚP zapewniane przez Europejski Fundusz Obronny”. O konferencji więcej na : www.eneia.pl  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Enter your keyword