Taking too long? Close loading screen.

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni w Szczecinie – partner BBM!

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni w Szczecinie – partner BBM!

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni w Szczecinie – partner BBM!

Przedstawiamy dziś kolejnego partnera Baltic Business Media!  Nasza spółka współpracuje z Fundacją Pomocy Chorym na Zanik Mięśni w Szczecinie.

Fundacja założona została w maju 1993 roku z inicjatywy Beaty i Leszka Karlińskich rodziców Piotrka dotkniętego rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA). Członkiem Rady Fundacji jest Jacek Piechota – prezes PUIG oraz ENEIA. Fundatorami założycielami są ludzie dobrej woli wywodzący się z różnych kręgów i środowisk. Środki na bieżącą działalność Fundacja pozyskuje z dotacji celowych oraz darowizn od osób fizycznych i prawnych. Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, działa na rzecz osób z chorobami nerwowo-mięśniowymi.

Fundacja na co dzień zajmuje się:

● propagowaniem i organizacją różnych form rehabilitacji

● pozyskiwaniem sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego

● zbieraniem i rozpowszechnianiem wśród chorych informacji o postępach w poszukiwaniu
metod leczenia chorób mięśni

Bieżąca działalność Fundacji skierowana jest przede wszystkim do podopiecznych z województwa
zachodniopomorskiego. Poza turnusami rehabilitacyjnymi korzystają oni z rehabilitacji leczniczej prowadzonej w domu chorego. Współpraca fundacji z naszą spółką stanowi dla BBM bazę relacyjną i networkingową w obszarze zagadnień związanych z pomocą chorym o niepełnosprawności ruchowej. Z perspektywy Baltic Business Media dostęp do know-how Fundacji stanowi bezcenną wartość.

Działania Fundacji:
Fundacja oferuje podopiecznym również wsparcie w codziennym życiu poprzez możliwość korzystania z usług asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej. Dwa razy w roku Fundacja przyznaje indywidualne dotacje na sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy oraz częściową likwidację barier. Dotacje indywidualne do rehabilitacji i leczenia przyznawane są w miarę sygnalizowanych potrzeb. O ten rodzaj wsparcia mogą występować jedynie podopieczni
zamieszkujący na terenie województwa zachodniopomorskiego – istnieje potencjał rozszerzenia tego typu działalności na inne województwa obszarowo objęte relacjami grupy inicjatywnej. Fundacja pozyskuje również używany sprzęt z zagranicy. Celem tego działania jest stworzenie bazy danych o zapotrzebowaniu i podaży sprzętu nieużywanego. Istnieje duży potencjał wsparcia tego typu działalności przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi IT, które przy odpowiednim consultingu z perspektywy spółki mogłyby zoptymalizować i zautomatyzować proces w oparciu o syntetyczne dane wsadowe.

Wszyscy zainteresowani mogą skorzystać z użyczenia konta Fundacji na indywidualną zbiórkę
środków finansowych na cele zgodne z celami statutowymi Fundacji.

Fundacja informuje o podejmowanych działaniach w biuletynie “Czas Mięśni” oraz w serwisie internetowym, organizuje międzynarodowe seminaria połączone ze specjalistycznymi konsultacjami lekarskimi dla samych chorych. Wydaje także broszury dotyczące opieki i rehabilitacji medycznej w schorzeniach nerwowo mięśniowych.

Zapraszamy do współpracy!
Nasz adres:
Baltic Business Media
Kraków, ul. Wadowicka 12/151
30-415 Kraków
e-mail: office@balticbusinessmedia.eu
Tel:+48 570 464 329
Zapraszamy na www.balticbusinessmedia.eu
https://www.facebook.com/BBMedia2018/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Enter your keyword