Taking too long? Close loading screen.

Ekonomia społeczna w praktyce c.d.

Ekonomia społeczna w praktyce c.d.

Ekonomia społeczna w praktyce c.d.

Jednym z celów ekonomii społecznej jest dostarczanie usług publicznych. Świadczone przez przedsiębiorstwa społeczne usługi publiczne mogą mieć różny charakter, ale przynajmniej dwie ich grupy (usługi społeczne oraz usługi techniczne) są szczególnie ważne dla przedsiębiorczości społecznej.

a) Usługi społeczne:
– usługi edukacyjne
– działania w obszarze szeroko rozumianych usług socjalnych, (np. zakładające Domy Wspólnoty, gdzie bezdomni początkowo wspierani przez Stowarzyszenie biorą stopniowo odpowiedzialność za prowadzenie przekazanego im we wspólne użytkowanie domu)
– usługi opiekuńcze świadczone w domu oraz prowadzenie różnego rodzaju instytucji opiekuńczych
– działania w obszarze szeroko rozumianej służby zdrowia, która szkoli i przygotowuje sanitariuszki do pracy w szpitalu).

b) Usługi technicznie mogą dotyczyć np. utrzymywania zieleni miejskiej i innych prac porządkowych związanych z mieniem publicznym. Pokrewne temu są usługi związane ze zbieraniem odpadów, ich segregacją i utylizacją (EKON w Warszawie działając w tym właśnie obszarze, daje pracę ponad 800 osobom niepełnosprawnym i chorującym psychicznie).

Źrdóło:www.ekonomiaspoleczna.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Enter your keyword