Taking too long? Close loading screen.

Ekonomia społeczna, a dostarczanie usług publicznych

Ekonomia społeczna, a dostarczanie usług publicznych

Ekonomia społeczna, a dostarczanie usług publicznych

Ekonomia społeczna a dostarczanie usług publicznych. Usługi publiczne świadczone przez przedsiębiorstwa społeczne mogą mieć bardzo różny charakter, ale przynajmniej dwie ich grupy (usługi społeczne oraz usługi techniczne) są szczególnie ważne dla przedsiębiorczości społecznej. Dziś piszemy o usługach społecznych.

a) Usługi społeczne:
– usługi edukacyjne
– działania w obszarze szeroko rozumianych usług socjalnych, zakładające Domy Wspólnoty, gdzie bezdomni początkowo wspierani przez Stowarzyszenie biorą stopniowo odpowiedzialność za prowadzenie przekazanego im we wspólne użytkowanie domu
– usługi opiekuńcze świadczone w domu oraz prowadzenie różnego rodzaju instytucji opiekuńczych, które skupiając ponad 7 tys. członków jest w stanie negocjować stawki usług pielęgniarskich i opieki medycznej, a nawet prowadzić aptekę
– działania w obszarze szeroko rozumianej służby zdrowia, która szkoli i przygotowuje sanitariuszki do pracy w szpitalu

Źródło:www.ekonomiaspoleczna.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Enter your keyword