Taking too long? Close loading screen.

Wszystkie artykuly

Baltic Business Media – spółka non -profit

Baltic Business Media – spółka non -profit

Polskie prawo umożliwia działalność przedsiębiorstwa społecznego w kilku różnych formach m.in w formie spółki not-for-profit. Taką właśnie spółką jest Baltic Business Media. Spółki takie nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników. Warunki te nie są określone w kodeksie spółek handlowych, założyciele samodzielnie w akcie założycielskim mogą określić wszystkie zasady. Przedsiębiorstwa […]

Forma prawna a przedsiębiorstwo społeczne

Forma prawna a przedsiębiorstwo społeczne

Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru formy prawnej dla przedsiębiorstwa społecznego trzeba mieć świadomość, że wybrana forma prawna ma ogromny wpływ na praktyczny sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego. Forma prawna przesądza przede wszystkim o: celach działalności społecznej możliwościach i ograniczeniach w prowadzeniu działalności gospodarczej możliwościach i ograniczeniach wykorzystywania zysku z działalności gospodarczej zasadach odpowiedzialności majątkowej za prowadzoną […]

Działalność handlowa i produkcyjna

Działalność handlowa i produkcyjna

Działalność handlowa i produkcyjna. Przedsiębiorstwa społeczne mogą też podejmować działalność produkcyjną, tak jak to robi EKO “Szkoła Życia” w Wandzinie – największy w Polsce ośrodek dla osób uzależnionych od narkotyków, zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS. Od wielu lat prowadzony jest tam sad ze starymi odmianami polskich drzew owocowych oraz hodowla królików i kur. Źródło”www.ekonomiaspoleczna.pl

Usługi na otwartym rynku

Usługi na otwartym rynku

Przedsiębiorstwa społeczne mogą świadczyć usługi na otwartym rynku. Tutaj za przykład może posłużyć krakowski pensjonat u”U Pana Cogito”, który zapewnia wysokiej jakości obsługę hotelową i cateringową zatrudniając osoby po kryzysach psychicznych i przeznaczając zyski ze swojej działalności również na rehabilitację osób niepełnosprawnych. Przedsiębiorstwa społeczne dostarczają także dobra publiczne i angażują się w rozwój wspólnot lokalnych. Ilustracją tego […]

Przedsiębiorstwa społeczne, a usługi o charakterze wzajemnym

Przedsiębiorstwa społeczne, a usługi o charakterze wzajemnym

Przedsiębiorstwa społeczne świadczą m.in usługi o charakterze wzajemnym. Mogą to być zarówno przedsięwzięcia działające w obszarze rynku i konkurencyjne ze względu na swój wzajemnościowy charakter, a także usługi zdrowotno-opiekuńcze, spółdzielnie telefoniczne. Są to też alternatywne mechanizmy wymiany albo systemy barterowe. Źródło:www.ekonomiaspoleczna.pl

Przedsiębiorstwa społeczne, a usługi techniczne

Przedsiębiorstwa społeczne, a usługi techniczne

Przedsiębiorstwa społeczne w ramach swoich działań mogą poprzez zatrudnione osoby dostarczać m.in usługi technicznie. Mogą one dotyczyć np. utrzymywania zieleni miejskiej i innych prac porządkowych związanych z mieniem publicznym. Pokrewne temu są usługi związane ze zbieraniem odpadów, ich segregacją i utylizacją (warszawski EKON działając w tym właśnie obszarze, daje pracę ponad 800 osobom niepełnosprawnym i chorującym psychicznie). […]

Ekonomia społeczna, a dostarczanie usług publicznych

Ekonomia społeczna, a dostarczanie usług publicznych

Ekonomia społeczna a dostarczanie usług publicznych. Usługi publiczne świadczone przez przedsiębiorstwa społeczne mogą mieć bardzo różny charakter, ale przynajmniej dwie ich grupy (usługi społeczne oraz usługi techniczne) są szczególnie ważne dla przedsiębiorczości społecznej. Dziś piszemy o usługach społecznych. a) Usługi społeczne: – usługi edukacyjne – działania w obszarze szeroko rozumianych usług socjalnych, zakładające Domy Wspólnoty, gdzie bezdomni […]

Ekonomia społeczna w praktyce c.d.

Ekonomia społeczna w praktyce c.d.

Jednym z celów ekonomii społecznej jest dostarczanie usług publicznych. Świadczone przez przedsiębiorstwa społeczne usługi publiczne mogą mieć różny charakter, ale przynajmniej dwie ich grupy (usługi społeczne oraz usługi techniczne) są szczególnie ważne dla przedsiębiorczości społecznej. a) Usługi społeczne: – usługi edukacyjne – działania w obszarze szeroko rozumianych usług socjalnych, (np. zakładające Domy Wspólnoty, gdzie bezdomni początkowo wspierani […]

I EDYCJA KONFERENCJI DEFENCE

I EDYCJA KONFERENCJI DEFENCE

23 listopada w  Krakowie odbyła się Konferencja „Obronność, przemysł, innowacje-nowe polityki Unii Europejskiej”. Uczestniczyli w niej eksperci do spraw obronności, przedstawiciele polskich ministerstw i Komisji Europejskiej, akademicy, reprezentanci firm związanych z sektorem obronnym. Organizatorem było Międzynarodowe Stowarzyszenie Europa-Północ-Wchód, zaś Balitic Business Media Non Profit Sp.z o.o. była współorganizatorem tego wydarzenia. Cele tej konferencji opisuje list, który […]

Kryteria ekonomiczne i społeczne przedsiębiorstw społecznych

Kryteria ekonomiczne i społeczne przedsiębiorstw społecznych

Przedstawiamy dziś zestaw kryteriów idealnego przedsiębiorstwa społecznego. Od przedsięwzięć zaliczanych do tego sektora nie wymaga się spełnienia wszystkich kryteriów, lecz większości z nich. Kryteria ekonomiczne: – prowadzenie w sposób względnie ciągły, regularny działalności w oparciu o instrumenty ekonomiczne; – niezależność, suwerenność instytucji w stosunku do instytucji publicznych; – ponoszenie ryzyka ekonomicznego; – istnienie choćby nielicznego […]

1 8 9

Enter your keyword