Taking too long? Close loading screen.

Baltic Business Media – spółka non -profit

Baltic Business Media – spółka non -profit

Baltic Business Media – spółka non -profit

Polskie prawo umożliwia działalność przedsiębiorstwa społecznego w kilku różnych formach m.in w formie spółki not-for-profit. Taką właśnie spółką jest Baltic Business Media. Spółki takie nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników. Warunki te nie są określone w kodeksie spółek handlowych, założyciele samodzielnie w akcie założycielskim mogą określić wszystkie zasady.

Przedsiębiorstwa społeczne, w celu pełniejszego osiągnięcia założonych celów społecznych, często wykorzystują kilka form prawnych. Funkcjonują wtedy jako swoiste konsorcja. Pozwala to na wszechstronne, bardziej skuteczne i efektywne działanie.

Źródło:www.ekonomiaspoleczna.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Enter your keyword