Taking too long? Close loading screen.

Author: Zbigniew Czyż

Dlaczego utworzyliśmy Baltic Business Media? poznajcie odpowiedź!

Dlaczego utworzyliśmy Baltic Business Media? poznajcie odpowiedź!

W najbliższych dniach i naszych publikacjach przybliżać Wam będziemy to dlaczego Baltic Business Media powstało i jakie osoby zaangażowały się w projekt. Dziś pierwsza garść informacji na ten temat. Pomysł na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego Baltic Business Media  powstał jako wynik wieloletniej działalności prowadzonej przez osoby zaangażowane w grupę inicjatywną. Każdy z przedstawicieli podczas swoich zawodowych […]

Skorzystaj z usług BBM już dziś! cz.2

Skorzystaj z usług BBM już dziś! cz.2

Nie skorzystałeś jeszcze z usług Baltic Business Media? Nie czekaj! skontaktuj się z nami jeszcze dziś!! Jesteśmy spółką non-profit. Organizujemy eventy, zajmujemy się reklamą online, tworzymy strony www, wynajmujemy profesjonalny sprzęt do produkcji video! Zakres naszego działania obejmuje wiele obszarów. Dziś przedstawiamy Wam szczegółowo drugą część naszych zadań. Nie zwlekaj, dołącz do nas i uzyskaj […]

Skorzystaj z usług BBM już dziś! cz.1

Skorzystaj z usług BBM już dziś! cz.1

Nie skorzystałeś jeszcze z usług Baltic Business Media? Nie czekaj! skontaktuj się z nami jeszcze dziś!! Jesteśmy spółką non-profit. Organizujemy eventy, zajmujemy się reklamą online, tworzymy strony www, wynajmujemy profesjonalny sprzęt do produkcji video! Zakres naszego działania obejmuje wiele obszarów. Dziś przedstawiamy szczegółowo część z nich, jutro zaprezentujemy Wam kolejne zadania, którymi na co dzień […]

Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym

Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym

Na to jak działa przedsiębiorstwo społeczne duży wpływ ma jego wewnętrzna struktura, która  najczęściej wynika wprost z przyjętych przepisów. Obowiązki i uprawnienia powinny być dokładnie, jasno określone i znane wszystkim członkom organów. Ważne jest, żeby nie mieszać funkcji organów – zarządzania i nadzoru, czy też funkcji zarządu z funkcjami walnego zgromadzenia.Faktycznie bieżące zarządzanie powinno być po stronie […]

Cele społeczne przedsiębiorstw społecznych

Cele społeczne przedsiębiorstw społecznych

Powołane do życia przedsiębiorstwa społeczne mogą działać w różnych celach społecznych. W niektórych przypadkach jak np. fundacja, stowarzyszenie, niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, czy zakład aktywności zawodowej podjęty cel społeczny jest prawnie chroniony i określony. Spółki non-profit samodzielnie określają swoje cele w statucie, przy czym cele te nie mogą być celami zarobkowymi. Źródło:www.ekonomiaspoleczna.pl

Zysk społeczny celem przedsiębiorstw społecznych

Zysk społeczny celem przedsiębiorstw społecznych

W przedsiębiorstwie społecznym zysk powinien zawsze służyć realizacji celów statutowych, natomiast maksymalizacja zysków nie może dotyczyć zysków ekonomicznych, a społecznych. Zysk społeczny w przypadku przedsiębiorstw społecznych zawsze powinien górować nad zyskiem ekonomicznym. Podmioty ekonomii społecznej powinny dbać o przejrzystość swoich działań. Taki cel można osiągnąć różnymi metodami m.in: poprzez ujawnianie sprawozdań finansowych, przeprowadzanie audytu, dokładne […]

Misja społeczna a działalność gospodarcza

Misja społeczna a działalność gospodarcza

Misja społeczna a działalność gospodarcza Prowadzenie działalności gospodarczej może przynieść organizacji pozarządowej wiele korzyści, wśród których należy wymienić przede wszystkim: swobodę w osiąganiu własnych celów statutowych, niezależność programową, stabilność i niezależność finansową. Należy jednak pamiętać, że działalność gospodarcza może powodować pewne zagrożenia dla działalności organizacji, np.: ryzyko odejścia od misji, konflikty działalności ekonomicznej z działalnością […]

Baltic Business Media – spółka non -profit

Baltic Business Media – spółka non -profit

Polskie prawo umożliwia działalność przedsiębiorstwa społecznego w kilku różnych formach m.in w formie spółki not-for-profit. Taką właśnie spółką jest Baltic Business Media. Spółki takie nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników. Warunki te nie są określone w kodeksie spółek handlowych, założyciele samodzielnie w akcie założycielskim mogą określić wszystkie zasady. Przedsiębiorstwa […]

Forma prawna a przedsiębiorstwo społeczne

Forma prawna a przedsiębiorstwo społeczne

Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru formy prawnej dla przedsiębiorstwa społecznego trzeba mieć świadomość, że wybrana forma prawna ma ogromny wpływ na praktyczny sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego. Forma prawna przesądza przede wszystkim o: celach działalności społecznej możliwościach i ograniczeniach w prowadzeniu działalności gospodarczej możliwościach i ograniczeniach wykorzystywania zysku z działalności gospodarczej zasadach odpowiedzialności majątkowej za prowadzoną […]

1 7 8

Enter your keyword